ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 16
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 มีนาคม 2564
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Drum เครื่องพิมพ์ Brother HL-3170CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 486-60-0043) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-5244 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2564
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 310 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงานสีดำ ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2564