รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-2 of 2 results.
รายงานผลความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2562