สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-501-5703 ถึง 5
โทรสาร 02-507-6035 ต่อ 19

ให้บริการประชาชน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น.