โรงแรมแกรนด์ชัยพฤกษ์

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมแกรนด์ชัยพฤกษ์

ตั้งอยู่ที่ 55/8 ถนน ราชพฤกษ์ บางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 02-195-4455