โรงแรมปาล์มซิตี้

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมปาล์มซิตี้

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพลับ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
โทร. 094-287-4854