เจดีย์ 3 องค์

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เจดีย์ 3 องค์

ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ 3 ท่าน้ำวัดสาลีโขภิตาราม
ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บ้างก็ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรอยุธยาแตก โดยมีพวกขุนนางสร้างขึ้น
บ้างก็ว่าพระธุดงค์เป็นผู้สร้าง

การสร้างเจดีย์ 3 องค์ ถือเป็นมรดกที่เก่าแก่
และเป็นโบราณาสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้