หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอย ตามโครงการถนนนนทบุรีสะอาดปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2564ประกาศเชิญชวน1 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน1 มีนาคม 2564
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง24 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Drum เครื่องพิมพ์ Brother HL-3170CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 486-60-0043) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง23 กุมภาพันธ์ 2564