ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 10
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางพลับใหญ่บริเวณประตูน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เมษายน 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มีนาคม 2564
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มีนาคม 2564
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มีนาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ-2489 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2564
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 310 กุมภาพันธ์ 2564
จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบไร้แรงสะท้าน , พัดลมระบายควัน , หัวชักโฟม)18 มกราคม 2564