หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยบางพลับ 9 ถึง ซอยบางพลับ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กรกฎาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ ชนิด 3 ล้อบรรทุก 1 ล้อหน้า 2 ล้อหลัง ยี่ห้อ DTB 150 ซีซี รุ่น RANGER 150 หมายเลขครุภัณฑ์ 024-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564