ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอย ตามโครงการถนนนนทบุรีสะอาดปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มีนาคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอย ตามโครงการถนนนนทบุรีสะอาดปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง