ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มีนาคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง