ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเช่าเต็นท์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร (7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 เมษายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเช่าเต็นท์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร (7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง