ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ (สำหรับผู้ไม่มี สมาร์ตโฟน)และโครงการเราชนะ(สำหรับร้านค้า)

17 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางพลับ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ (สำหรับผู้ไม่มี สมาร์ตโฟน)และโครงการเราชนะ(สำหรับร้านค้า)
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง