ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลับที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเ

19 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลับที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4)และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางพลับที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(ผ.ถ.4/4)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง