ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ (ส.ถ./ผถ.3/1)

1 มีนาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ (ส.ถ./ผถ.3/1)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง