มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม

24 กรกฎาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!