ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนชิโนฟาร์ม

10 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลบางพลับ  แจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนชิโนฟาร์ม 

สถานที่ฉีด ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(อยู่บริเวณ ตรงข้าม ห้างโรบินสันศรีสมาน/ใกล้เคียงโรงเรียนหอวัง นนทบุรี)

หมู่ที่ 3,4และ 5 กำหนดฉีดวัคซีน วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -15.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อด้านล่างลิ้งค์

หมู่ที่ 1และ 2 กำหนดฉีดวัคซีน วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -15.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อด้านล่างลิ้งค์

 

 

อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงให้พร้อม เพื่อการลงฉีดวัคซีน