ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยบางพลับ 9 ถึง ซอยบางพลับ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยบางพลับ 9 ถึง ซอยบางพลับ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง