เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 7 results.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการจัดการให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือการแสดงอื่นในทำนองเดียวกัน พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556