ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง