ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการและพื้นที่การฉีดพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุงลาย ตามโครงการร่วมใส่ใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

19 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการและพื้นที่การฉีดพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุงลาย

โครงการร่วมใส่ใจ  ป้องกันภัยไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 9  ธันวาคม  2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง